Dolf Jansen

Columns

Trump’d

Verschenen in Vroege Vogels op

We leven in ingewikkelde tijden, dat hoef ik u vast niet te vertellen, maar genoeg over mijn gezinsleven. Ook daarbuiten weet ik vaak niet meer waar ik aan toe ben, en als ik het al niet begrijp, waar blijft u dan….?

Ja, lekker in de natuur natuurlijk, ik noem het een kruising tussen genieten nu het nog kan en keihard wegkijken. Hoort u wat ik zeg, Vroege Vogelaar: u denkt dat u geniet van zonnestralen tussen de takken en vroege knoppen door, u denkt dat u - een week te laat, maar toch – een beetje vogels aan het tellen bent, ik zeg hier dat u wegkijkt van wat er echt aan de hand is. Noem het de werkelijkheid. Waarbij de vraag vooral interessant is, of die nog wel bestaat. De werkelijkheid.

Sinds een paar weken hebben de Verenigde Staten aan de Overkant een nieuwe president, omringd door raadgevers die de media als vijand zien, die de elite en Washington bestrijden terwijl ze zelf de Washingtonse elite zijn, en die niet zoveel hebben met de feiten. Waarbij de feiten, mocht u het overzicht wat kwijt zijn, precies overeenkomt met wat waar is, wat echt is, wat bewezen is, wat gewoon zo is. De werkelijkheid.

Trump en de zijnen spreken sinds kort van alternative facts. Alternatieven voor feiten. Briljante satire, als het niet zo fukkin waar was. En eng.

Een voorbeeld dat u, als Vroege Vogelaar, en mij als ietwat uitslapende Vogelaar, nogal bezighoudt is het ontkennen van klimaatverandering, danwel het alternative fact dat er wellicht wel iets gaande is, maar dat de mens daar weinig tot geen invloed op heeft, danwel het nog veel alternatievere fact dat die hele klimaatverandering bedacht is door de Chinezen om de Amerikaanse economie te schaden. Waarbij ik zou willen opmerken dat verreweg de beste manier om de Amerikaanse economie te schaden protectionisme en handelsbarrieres zijn, maar goed, als ik dat in Amerika naar buiten zou brengen werd ik natuurlijk direct bij de vijand ingedeeld.

De nieuwe president van de VS is, dat hebben we gemerkt, van de harde maatregelen. Een muur in aanbouw op de zuidgrens, het op zogenaamd gristelijke grondslag bestrijden van zelfbeschikkingsrecht van meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden, het tegenhouden van mensen uit een willekeurige groep landen waar nogal wat moslims wonen. En zorgen dat informatie over klimaatverandering niet meer beschikbaar is, via officiele overheidskanalen, danwel het in diskrediet brengen van media en wetenschappers die wel objectief willen publiceren wat er gaande is. En hoeveel tijd we nog hebben om er iets aan te doen.

Als Trump en zijn posse de klimaatverandering net zo direct en rucksichtslos zou aanpakken als de terreurdreiging zouden al die beloofde investeringen in infrastructuur duurzaam gemaakt kunnen worden, zouden de indianen gewoon hun voorvaderen kunnen blijven herdenken op de plek waar ze gesneuveld zijn zonder te struikelen over een lekkende en vooralsnog mede door ING en ABN-Amro mogelijk gemaakte oliepijpleiding, en zou America echt Great kunnen worden. En toekomstbestendig, ook…

En in Nederland, Dolluf?! Op de PVV na, die klimaatverandering ontkent omdat er geen moslim in te bekennen is (maar wel en passant windmolens graag ‘klimaatminaretten’ noemt…ik zou willen dat ik het bedacht had!) raken alle partijen aan de feiten van uitstootbeperking en de toekomst van onze aarde. Er is zelfs een ‘klimaatakkooord’ op links, waar de Partij voor de Dieren die hier al anderhalf jaar geleden voor pleitte, buiten is gehouden. Ik denk dat Jesse Klaver deze publiciteit liever voor zichzelf hield.

Maar, en dit is een hele grote maar: bij bijna alle partijen ontbreekt het aan duidelijk en grote maatregelen. Aan durf. Aan visie. Aan een beeld van een volstrekt andere economie binnen 10, 15 jaar. Echt duurzaam, visionair, energieneutraal en met meer dan voldoende opbrengsten om in ongeveer vergelijkbare overvloed te kunnen blijven leven.

Ik zie zo’n land, zo’n samenleving geregeld voor me, maar realiseer me dat ik op zo’n moment vooralsnog ook een beetje leid aan alternative facts.

Prettige zondag!