Dolf Jansen

Columns

Haartips

Verschenen in NS op

Volgens sommigen heeft de meerderheid altijd gelijk, maar wat betekent dat als er geen meerderheid is, als niemand de meerderheid achter zich weet te scharen? Zoals vorige week. Toen de alles-overspoelende campagnes eindelijk eindigden, in een oorverdovend-onduidelijke verkiezingsuitslag. SP en Wilders als grote winnaars, Balkenende en de zijnen op groot verlies, de PvdA dito....gooi maar in mijn felrode alpinootje.

Maar goed, Minne vroeg me specifiek naar Wilders, waarbij ik er vanuitga dat ‘haartips’ puur een excuus zijn om me te vragen naar mijn mening over Venlo’s trots. Dat is naar ik aanneem nou eenmaal de manier waarop je bij EDNI wordt opgeleid...altijd je information aangaande het network verkrijgen via het external domain....echt, ik heb geen idee! Wat EDNI betreft dan, wat Wilders betreft kan het nog komen. In de volgende 20 regels.

De Partij voor de Vrijheid, in ieder geval weer zo’n moment dat een op zich prachtig begrip, ‘vrijheid’, wordt gebruikt op een manier die van de betekenis niks overlaat (zoals vrijheid ook op allerlei plekken in commerciele uitingen wordt misbruikt, zoals woorden als ‘passie’ en ‘liefde’ en ‘uitdaging’ zo langzamerhand ongeveer niks meer betekenen). Of zouden W. en de zijnen oprecht denken dat wij, in dit land, vrijheid gaan (terug)winnen door een geloof en alles wat daarmee te maken heeft hard aan te pakken. Dat zou toch van een domheid en beperktheid zijn die ik zelfs in Venlo niet verwacht – en mocht je toevallig uit de regio-Venlo komen, dit is natuurlijk satire, ik realiseer me dat uit die buurt ook heel veel mensen komen die uiterst intelligent zijn, soms zelfs zodanig dat ze met succes een opleiding aan de HvA kunnen aanvangen!

Goed, vrijheid, ik zie ‘m nog niet toenemen, maar ik heb voor jullie nog een paar punten uit het PvdV-program doorgelezen, een paar punten waar eigenlijk niemand aan toekwam omdat het alleen maar ging over de ‘tsunami van islamisering’ en alle Wilders-bewaking die dat weer veroorzaakte. Minder ontwikkelingshulp en subsidies voor cultuur. Lagere benzineprijzen en een hogere maximumsnelheid en meer wegen. De tuchtschool komt terug. Artikel 1 van de grondwet gaat vermelden dat de normen en waarden van de Nederlandse samenleving zijn gebaseerd op de Joods-Christelijke en Humanistische traditie. Er staat hier zoveel waar niet over nagedacht is, wat onmogelijk is of waar ik echt niet aan moet denken, dat het gecombineerd met discriminatie van alles wat des-Islams is en ‘grenzen dicht!’, een beeld geeft van angst en kortzichtigheid. En dat is echt iets heel anders dan vrijheid.